Chương trình Đào tạo Kỹ năng bán hàng 4.0

Chương trình Đào tạo Kỹ năng bán hàng 4.0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG 4.0, NƯỚC TỪ TRƯỜNG WAKARU Trực tiếp bởi TS. Nguyễn Thanh Hoàn, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Link Asean (Chủ tịch Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Việt Nam -...Xem tiếp